Năng Lực Sản Xuất

  • Với đội ngũ 25 thành viên bao gồm: Ban Giám đốc – Phòng Kinh tế – Tài chính – Phòng Kỹ thuật – Tổ sản xuất….
  • Trên diện tích 5000m2 nhà xưởng.
  • Với hệ thống thiết bị như:

                        + hệ thống bồn bể chứa, máy khuấy

                        + dây chuyền đóng thùng

                        + thiết bị đo lường

                        + xe nâng hạ

                        + máy nén khí

                        + kho vật tư và thành phẩm….

Với đội ngũ cán bộ và hệ thống máy móc thiết bị như trên, mỗi ngày Công ty có thể suất xưởng từ 1.000 -1.500 Thùng ( 16.000 – 25.000 lít) / Ngày.

­­

Gọi ngay: 0988862166